Bibliotheken in Brussel

Heeft u een vraag over de collectie, de openingsuren, de tarieven, de dienstverlening of de catalogus van een Brusselse bibliotheek? Neem dan rechtstreeks contact met deze bibliotheek. Klik hier voor de contactgegevens van alle Brusselse bibliotheken.

 

Bibliotheken in Brussel

Het netwerk van de 20 Nederlandstalige openbare bibliotheken wordt op technisch én inhoudelijk vlak ondersteund door de dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB), een operationele dienst van de algemene directie cultuur, jeugd, sport van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het netwerk gebruikt een gemeenschappelijk bibliotheeksysteem en publiekscatalogus.

website Vlaamse Gemeenschapscommissie

20 Brusselse Nederlandstalige openbare bibliotheken én 1 lidkaart.
Wie lid is van één van deze 20 bibliotheken, kan in alle bibliotheken lenen.

De dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel ontwikkelt en ondersteunt in samenwerking met de bibliotheken allerlei activiteiten en educatieve projecten.

Boekenbende aan Huis

De Boekenbende is een voorleesproject van de Brusselse bibliotheken dat zich richt tot 5- en 6-jarige kinderen uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs, bij wie thuis (nog) geen voorleestraditie bestaat. Gedurende minstens 5 opeenvolgende weken ontdekken deze kinderen en hun ouders wat verhalen kunnen betekenen dankzij de komst van een voorlezer.

Een bezoek aan de plaatselijke bibliotheek is een vast onderdeel van Boekenbende aan Huis. Om voor te lezen heb je boeken nodig, goede voorlees- en prentenboeken. En die vind je in de bibliotheek. In de bibliotheek  worden ouders en kinderen geholpen bij hun keuze. De bibliotheken vervullen een scharnierfunctie tussen de gastgezinnen en de vrijwilligers.

website Boekenbende

 

Contactgegevens

Heeft u een vraag over de collectie, de openingsuren, de tarieven, de activiteiten  of de catalogus van een Brusselse bibliotheek? Neem dan rechtstreeks contact met de betrokken bibliotheek. Klik hier voor de contactgegevens van alle Brusselse bibliotheken.

Heeft u een vraag over het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor wat betreft de ondersteuning van de Brusselse bibliotheken, of heeft u een leuk voorstel of project? Contacteer ons dan op onderstaand adres.

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Ondersteuning Bibliotheken in Brussel
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

Tel. 02 563 05 88
E-mail obib@vgc.be